AssociacióL'Associació Congrés d'Energia de Catalunya va ser fundada el febrer de 2014 amb l'objectiu d'organitzar actes relacionats amb l'energia de Catalunya com congressos, seminaris o grups de treball, així com de publicar documents sorgits arrel d'aquestes activitats, conegudes genèricament com CoEnerCat. Cobrir aquesta funció va ser una de les propostes del projecte Enercatin.

L'associació ha organitzar tres congressos amb un total de 28 jornades i de 317 propostes.
Amb el material de les  jornades ha iniciat la publicació de la col·lecció L'energia que volem amb els números de


Les presentacions i els documents dels congressos es poden despenjar lliurament de l'entrada de cada un dels congressos.

Arrel del 3r congrés s'ha organitzat el grup de Professionals Intercol·legials i s'ha proposat el de L'energia i les dones. A partir de participants en els congressos Rural Smart Grids i Energia de Catalunya s'ha fundat l'Associació PEIC que té per objectiu desenvolupar a Catalunya energia intel·ligent a nivell comarcal.

L'associació està oberta a col·laborar amb entitats i organismes que treballin per assolir un sistema energètic intel·ligent en tots sentits a Catalunya.